Osmanlı Padişahları Listesi

Kuruluş Devri

1) 1. Osman ( 1300- 1324 ) ( Osman Gazi) 24 yıl
2) Orhan ( 1324- 1360) ( Orhan Gazi) 36 yıl
3) 1. Murat Hüdavendigâr ( 1360- 1389) 29 yıl
4) Yıldırım Beyazıt ( 1389- 1402 ) 13 yıl

Fetret Devri ( 1402-1413) : Yıldırım ' ın oğulları arasındaki kavgada 1. Mehmet Çelebi diğerlerine üstün geldi . Yenilen oğulları padişahtan sayılmaz ama bir süre hüküm sürmüşlerdir . Süleyman Çelebi 7 yıl 10 ay hükümdarlığı sürdü. Musa Çelebi Rumeli ' de 3 yıl 6 ay hükmetti.

5) Mehmet Çelebi ( 1413- 1421 )
6) 2. Murat ( 1421- 1451 ) : Tahta iki kez çıkmıştır. 1421 - 1444 arası birinci dönem 23 yıl. Sonra 2 yıl oğlu Fatih Sultan Mehmet 30 yıl 1446- 1451 arası ikinci dönem 5 yıl

Yükselme Devri

7) Fatih Sultan Mehmet ( 1441- 1481) : Tahta iki kez çıkmıştır . 1444- 1446 yıllarında birinci dönem 2 yıl . Daha sonra yine babası 2. Murat 1451 - 1481 arası ikinci dönem 30 yıl. Fatih Cami onun adına yapıldı.

8) 2 . Beyazıt ( 1481- 1512) 31 yıl
9) Yavuz Sultan Selim ( 1. Selim ) ( 1512- 1520) 8 yıl

10) Kanuni Sultan Süleyman ( 1. Süleyman)
( 1520- 1566) 46 yıl İstanbul Süleymaniye Cami onun adına yapıldı.

Duraklama Devri

Kanuni zamanında 2. Viyana kuşatmasından sonra Duraklama devrine girildi .

11) 2. Selim ( 1566- 1574) 8 yıl Edirne Selimiye Cami onun adına yapıldı.

12) 3. Murat ( 1574- 1595) 21 yıl
13) 3. Mehmet ( 1595- 1603) 8 yıl
14) 1. Ahmet ( 1603- 1617 ) 14 yıl Sultanahmet Cami onun adına yapıldı.
15) 1. Mustafa ( 1617- 1618) ( Deli Mustafa)
Tahta iki kez çıkmıştır . 3 . Mehmet ' in oğlu . 1622- 1623 ikinci dönemidir . Akli dengesi yerinde değildi . Toplam 2 yıl padişahlık yaptı .

16) 2. Osman ( 1617- 1622) ( Genç Osman) 5 yıl
1. Ahmet ' in oğlu . Öldürülen ilk padişah.

17 ) 4. Murat ( 1623- 1640) 17 yıl. 1. Ahmet ' in oğlu . Çocuk yaşta padişah oldu .

18) 1. İbrahim ( 1640- 1648) ( Deli İbrahim ) 8 yıl
1. Ahmet ' in oğlu

19) 4. Mehmet ( Avcı Mehmet ) (1648-1687) 39 yıl. 1. İbrahim 'in oğlu.

20) 2. Süleyman ( 1687- 1691) 4 yıl. 1. İbrahim ' in oğlu

21) 2. Ahmet ( 1691- 1695) 4 yıl. 1. İbrahim'in oğlu

22) 2. Mustafa( 1695- 1703) 8 yıl . Babası 4. Mehmet

Gerileme Devri

2. Mustafa zamanında 1699 Karlofça Antlaşması ile gerileme devri başladı

23) 3. Ahmet ( 1703- 1730) 27 yıl. Babası 4. Mehmet , Lale Devri

24) 1. Mahmut ( 1730- 1754) 24 yıl. Babası 2. Mustafa

25) 3. Osman ( 1754- 1757) 3 yıl. Babası 2.Mustafa

26) 3. Mustafa ( 1757- 1774) 17 yıl . Babası 3. Ahmet

27) 1. Abdülhamit ( 1774- 1789) 15 yıl. Babası 3. Ahmet

28) 3. Selim ( 1789- 1807) 8 yıl. Babası 3. Mustafa , Nizam- ı Cedid Ordusu ' nun kuruluşu.

29) 4. Mustafa ( 1807- 1808) 1 yıl. Babası 1. Abdülhamit

30) 2. Mahmut ( 1808- 1839) 31 yıl. Babası 1. Abdülhamit , 1826 Vaka - yı Hayriye , Yeniçeri Ocağının kaldırılması .

1839 Tanzimat Fermanı

31) Abdülmecit ( 1839- 1861) 22 yıl . Babası 2. Mahmut

32) Abdülaziz ( 1861- 1871) 10 yıl. Babası 2. Mahmut

33) 5. Murat ( 1876) 3 ay . Babası Abdülmecit. Padişah olmak istemiyordu. Padişah iken aklını yitirdi.

34) 2. Abdülhamit ( 1876- 1909) 33 yıl. Babası Abdülmecit. Birinci Meşrutiyet, Plevne Savaşı , İstibdad dönemi, İkinci Mesrutiyet , İttihat ve Terakki dönemi

35) 5 . Mehmet Reşat ( 1909- 1918 ) 9 yıl. Babası Abdülmecit . 1 . Dünya savaşı , İşgal dönemi ve yıkılış.

36) 6. Mehmet ( Vahdettin) ( 1918- 1922) 4 yıl. Babası Abdülmecit. İstanbul işgal edildikten ve Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra bir İngiliz gemisi ile ülkeyi terk etti .
1. Dünya Savaşı
28 Temmuz 1914 tarihinde başlayan 11 Kasım 1918 tarihinde sona eren Avrupa merkezli küresel bir savaştır.

Başlama Nedeni : Avusturya- Macaristan veliahtının Sırplı bir öğrenci olan Gavrilo Princip tarafından öldürülmesi.

Nedenleri


Özel Nedenler

- Almanya ve Fransa arasındaki Alsas- Loren kömür yatakları sorunu

- Avusturya - Macaristan ve Rusya ' nın Balkanlara hakim olma düşüncesi

- Rusya ' nın Panslavizm , sıcak denizlere inme ve Boğazları ele geçirme politikaları


Genel Nedenler

- Sömürgecilik
- Hammadde ve Pazar arayışı
- Devletler arası bloklaşmalar
- Devletler arası Silahlanma yarışı
- Fransız İhtilali sonrasında çıkan milliyetçilik akımı


Sonuçları

- Büyük İmparatorluklar yıkıldı ( Osmanlı Devleti , Çarlık Rusya , Avusturya- Macaristan)

- Polonya , Çekoslovakya , Avusturya,Macaristan, Litvanya, Ukrayna , Estonya gibi yeni devletler kuruldu

- Dünyanın siyasi haritası değişti
- Sömürgeciliğin adı " Mandacılık " olarak değiştirildi
Cemiyet- i Akvam yani Milletler Cemiyeti kuruldu
- Savaştan en karlı çıkan devlet İngiltere oldu
- Çarlık Rusya yıkılarak yerine Sovyet Rusya kuruldu

- Denizaltı, uçak , tank , kimyasal silahlar ilk kez bu savaşta kullanıldı
- İsrail devletinin temelleri bu savaştan sonra atılmaya başlandı

- Bazı ülkelerde rejim değişikliği oldu . Rusya 'da komünizm , Almanya ' da Nazizm , İtalya 'da Faşizm, Türkiye ' de Cumhuriyet

Katılan Ülkeler

İttifak Devletleri : Almanya, Avusturya ,Macar İmparatorluğu , 1915 ' e kadar İtalya , Bulgaristan, Osmanlı Devleti

İtilaf Devletleri: İngiltere, Rusya , Fransa, 1915 'den sonra İtalya , Sırbistan, Japonya, Romanya, Portekiz, ABD, Brezilya, Yunanistan

NOT: İtalya başta İttifak bloğunda yer alıp daha sonra itilaf bloğuna geçiş yapmıştır.